香港野外定向總會 主辦
 

Organized by
Orienteering Association of Hong Kong
 

 

 

 

康樂及文化事務署 資助
 

Subvented by
Leisure and Cultural Services Department

 

 

 

 

 

 

 

 


 

學校體育推廣計劃
簡易(聯校)訓練課程2011

(公園定向訓練班)

出發名單

(比賽將於2011813(星期六)在維多利亞公園舉行,詳情可參閱比賽通知)

 

BA     BB     BC     GA     GB    GC

BA     
比賽組別 賽員編號 英文姓名 姓名 學校 電子控制咭編號
BA 101 CHAN TSZ HIN 陳子軒  115101
BA 102 CHEUNG YIU HEI 張曜熙  115185
BA 103 FONG YIK CHUNG 房益聰  115186
BA 104 CHENG TSZ YUI 鄭子睿 將軍澳梁潔華小學 115187
BA 105 CHENG YU SANG 鄭譽生 沙田賽馬會體藝中學 115188
BA 106 CHING KWAN LONG 程鈞朗 La Salle College 115189
BA 107 CHING KWAN YEUNG 程鈞洋 La Salle College 115190
BA 108 AU TSZ CHUN 區子俊 光明學校 115191
BA 109 CHEUNG CHUN HIN 張俊謙 油麻地天主教小學(海弘道) 115192
BA 110 CHUI TSZ KIN 徐子健 順德聯誼總會鄭裕彤中學 115193
BA 111 LAM HON CHUNG 林漢聰 孔聖堂中學 115194
BA 112 YANG HOI 楊鎧 順德聯誼總會鄭裕彤中學 115195
BA 113 KWOK KUEN SING 郭權陞 民生書院小學 115196
BA 114 LI SHING WAI 李升威 天主教南華中學 115197
BA 115 WONG CHE KAN 王智勤 天主教南華中學 115198
BA 116 WONG TSZ HEI 黃子晞 沙田浸信會呂明才小學 115200
BA 117 WOO CHI KUEN 胡志權 天主教南華中學 115202
BA 118 CHAN HOK TAI 陳學泰 迦密柏雨中學 115203
BA 119 CHEUNG ZHI JUN 張子俊 King George V School 115204
BA 120 TSE WAI KIN 謝偉健 華德小學 115205
BA 121 CHUI TSZ HEI 徐梓熙 九龍礼賢學校 115206
BA 122 KOO SHEUNG CHIT 顧尚哲 國際基隆教優質音樂中學暨小學 115207
BA 123 MANHO CHUN KING AARON 聞俊景 油麻地天主教小學 115208
      
      
BB     
比賽組別 賽員編號 英文姓名 姓名 學校 電子控制咭編號
BB 301 CHIN TSUN HON 錢浚洭 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 115209
BB 302 CHOY FU CHEE JEFF 蔡富之 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 115210
BB 303 HO SHING HIM 何承謙 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 115211
BB 304 KWOK KAMING 郭嘉銘 馬頭涌官立小學 115212
BB 305 LAM KWUN FUNG HUGO 林冠丰 馬頭涌官立小學 115213
BB 306 NG MAN FUNG 伍文峯 保良局蕭漢森小學 115215
BB 307 TSE TSZ CHUNG 謝梓聰 PLK Wong Wing Shu Primary School 115216
BB 308 TSE YEE HIN RICO 謝以軒 Siu Hon Sum Primary School 115217
BB 309 WONG CHEUK WANG 王卓弘 馬頭涌官立小學 115218
BB 310 WONG SIU TING 王肇霆 馬頭涌官立小學 115219
BB 311 IP KA CHUN 葉嘉晉 英華小學 115220
BB 312 TANG HO CHUN 鄧皓晉 九龍塘學校小學部 115221
BB 313 YING CHO HIN 應祖軒 St.Joseph Primary School 115222
BB 314 HO JORDAN 何敦頤 Pui Kiu Primary School 115223
BB 315 KU SIN SHEUNG SAMSON 古善賞 德田李兆強小學 115224
BB 316 NG MAN CHIU ENRIQUE 吳旻釗 港大同學會小學 115225
BB 317 CHAN CHUN HEI 陳俊希 九龍塘宣道小學 115226
BB 318 LAM HO YIN 林皓然  115227
BB 319 LAU CHUN TING 劉俊廷  115228
BB 320 LEE PAK HEI 李珀希  115229
BB 321 LO YAT CHUNG JAVIS 盧逸聰 九龍塘宣道小學 115230
BB 322 SIN PAK LEUNG 冼柏樑  115231
BB 323 TSE HO SAN 謝灝燊  115232
BB 324 CHAN CHIN WAI 陳千懷 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 115233
BB 325 LEUNG KWAN LOK QUINNON 梁鈞絡 英華小學 115234
BB 326 TAM YIK HEI 譚奕熙 St.Louis School 115235
BB 327 WONG KEI WUN KEYNES 黃己桓 英華小學 115236
BB 328 WOO TSON HO 胡峻皓 Methodist School 115237
BB 329 YEUNG SUET NAM 楊雪藍 寶血會嘉靈小學 115239
BB 330 CHENG CH山FUNG 鄭柱峰 將軍澳梁潔華小學 115240
BB 331 HUI CHUN WAI 許晉維 蘇浙小學 115241
BB 332 MAK HIM CHO  麥謙祖 馬頭涌官立小學 115242
BB 333 TSE CHEUK HANG 謝倬行 將軍澳真道書院 115243
BB 334 YU NICK 俞鈞力 福建中學附屬學校 115244
BB 335 CHEUNG TSZ HIN 張子謙 油麻地天主教小學(海弘道) 115245
BB 336 CHOI LOK HANG 蔡樂珩  115246
BB 337 IP CHEUK PONG 葉卓邦  115247
BB 338 LAI CHEUK HEI 黎卓熹 馬頭涌宮立小學(紅磡灣) 115248
BB 339 LAM HO PUNG 林昊芃  115249
BB 340 LAM HO WANG 林昊泓  115250
BB 341 LEE HO KAN 李浩勤  115251
BB 342 MAN POK HIN 文博軒 馬頭涌官立小學 115252
BB 343 NG YAT KIU ERNEST 吳逸喬 馬頭涌官立小學 115253
BB 344 TSA TSZ YIN 謝梓彥 馬頭涌官立小學 115254
BB 345 TSANG KA HO 曾嘉濠  115255
BB 346 YEUNG THOMAS 楊焯然 陳瑞祺(喇沙)小學 115256
BB 347 CHAN PAK HO 陳柏豪 香港真光中學小學部 115257
BB 348 HUNG TSZ CHAI 洪祉齊 北角循道學校 115258
BB 349 HUNG TSZ TO 洪祉滔 北角循道學校 115259
BB 350 LEUNG BRIAN 梁國軒 馬頭涌官立小學 115260
BB 351 TSE CHUN FUNG 謝峻鋒 馬頭涌官立小學 115261
BB 352 YIU CHUN KI 姚頌祈 Evangel  College 115262
BB 353 CHENG ADRIAN 鄭子聰 浸信會(沙田圍)呂明才小學 115263
BB 354 CHUI NOK HANG 徐諾 聖公會仁立小學 115264
BB 355 LAU FU CHUN 劉傅俊 九龍塘宣道小學 115265
BB 356 LEUNG CHUNG WAI 梁仲緯 HKUGA Primary School 115266
BB 357 KONG LOK HANG 江樂行 馬頭涌官立小學 115267
BB 358 LEE MAN HIN 李旻憲 馬頭涌官立小學 115268
BB 359 POON SING YU 潘星榆 培正小學 115269
BB 360 CHENG YUI HANG 鄭睿行 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 115270
BB 361 SO WAI SHEK 蘇偉碩 浸信會呂明才小學 115271
BB 362 WONG CHING TO JEREMY 黃靖濤 英華小學 115272
BB 363 WONG CHING YEUNG TIMOTHY 黃靖揚 英華小學 115273
BB 364 WONG TSUN FAI 汪峻暉 馬頭涌官立小學 115274
BB 365 WONG TSZ CHUN JASON 黃梓臻 喇沙小學 115276
BB 366 WONG TSZ YUI JEFFREY 黃祉睿 喇沙小學 115277
BB 367 LAU CHAK KEI 劉澤錡 畢架山小學 115278
BB 368 LAU TUNG HIN THOMAS 劉同軒 男拔萃書院 115279
BB 369 YAM ANDREW CHEUK YEUNG 任卓陽 般咸道官立小學 115280
BB 370 CHUI TSZ FUNG 徐梓峰 九龍礼賢學校 115281
BB 371 LAU HOK HIM 劉學謙 聖博德天主教學校 115282
BB 372 LAU HOK MAN 劉學旻 聖博德天主教學校 115283
BB 373 LAU HOK SING 劉學昇 聖博德天主教學校 115284
BB 374 LEE LONG HIN 李朗軒 宣道會陳元喜小學 115285
BB 375 MA TSZ CHUN 馬梓晉 馬頭涌官立小學(紅磡灣) 115286
BB 376 MAN POK HIN 文博軒 馬頭涌官立小學 115287
BB 377 SHIU CHUN HIN 邵雋軒 奉基小學 115288
BB 378 WONG SZE CHUN REAGAN 黃思進 王錦輝小學 115289
BB 379 CHEUNG CHUN HEI 張晉僖 馬頭涌官立小學(紅磡灣) 115290
BB 380 LAI WING TIM 賴榮添 馬鞍山循道衛理小學 115291
BB 381 WOO HIN LEUNG 胡顯樑 油麻地天主教小學(東莞街) 115292
      
BC     
比賽組別 賽員編號 英文姓名 姓名 學校 電子控制咭編號
BC 501 CHAN TSZ CHUN 陳子峻 ICQM 115293
BC 502 NG PUI TAK 吳培德 馬鞍山循道衛理小學 115294
BC 503 CHAU HIU KIN 周曉鍵 樂華天主教小學 115295
BC 504 CHIU SUNNY 趙正祥 沙田官立小學 115296
BC 505 KWONG HIN LAM 鄺顯臨 國際基隆教優質音樂中學暨小學 115297
BC 506 NG CHUN HOI 伍鎮海 Heep Who Primary School 115298
BC 507 NG YAU TUNG  伍佑東 Heep Who Primary School 115299
BC 508 TAM HONG TING 譚匡廷 香港培正小學 115300
BC 509 TSANG WAI TO 曾湋圖 陳瑞祺(喇沙)小學 115301
BC 510 WAN SZE CHUNG 尹斯聰 英華小學 115302
BC 511 WONG TSZ CHUNG 黃梓翀 馬頭涌官立小學 115303
BC 512 KU SIN WANG VINCENT 古善宏 拔萃男書院附屬小學 115305
BC 513 LAM CHEUK HEI 林卓希 聖公會李兆強小學 115306
BC 514 LEE CHIT LAM 李哲霖 培正小學 115307
BC 515 MAK CHIN HEI CHARLES 麥展熹 丹山拿循道學校 115308
BC 516 NG CHEUK LUN 吳卓倫 丹山拿循道學校 115309
BC 517 YEE LONG HEI 余朗熙 香港基督教服務處觀塘幻兒學校 115310
BC 518 KO SIU YU 高兆瑜  115312
BC 519 TSANG PAK HANG 曾柏衡  115313
BC 520 AU JOSHUA 區皓翹 拔萃男書院附屬小學 115314
BC 521 CHAN KWAN 陳軍 英華小學 115315
BC 522 HUI CHI KONG MATTHEW 許智罡 真道學校 115317
BC 523 KOO WING HEI 古穎熹 英華小學 115318
BC 524 LAI CHUN HEI 黎俊曦 聖公會主風小學 115319
BC 525 LUK HOI CHUN 陸鎧進 民生書院小學 115320
BC 526 WONG TO JOSHUA 黃滔 英華小學 115321
BC 527 YUNG WAI HAANG 翁煒桁 英華小學 115322
BC 528 CHENG TSZ SHEK 鄭子石 基督教神召會梁省德小學 115323
BC 529 IRAWAN LOK HANG 司徒珞衡 仁愛堂田家炳小學 115324
BC 530 LI TSZ MUK 李籽沐 Evangel  College 115325
BC 531 WONG WAI LING 王尉靈 聖公會嘉福榮真小學 115326
BC 532 YUEN CHUN HEI 袁竣希  115327
BC 533 YUEN SING YU 袁昇瑜  115328
BC 534 HUNG YUK NAM NIKLAUS 洪煜楠 Kowloon Tong School 115329
BC 535 TSANG SING HIM 曾誠謙  115330
BC 536 NG MATTHEW 伍民軒 國際基隆教優質音樂中學暨小學 115331
BC 537 CHENG ARTHUR 鄭子頌 馬鞍山祟真會美善幼稚園 115332
BC 538 CHO CHUNG YAT 曹頌一 英華小學 115333
BC 539 LAU FU KIT 劉傅傑 九龍塘宣道小學 115334
BC 540 LEE SZE LUT NAZIRITE 李思律 聖公會油塘基顯小學 115335
BC 541 NG CHUN HEI 吳晉熙 跑馬地寶血小學 115336
BC 542 WONG CHUN YI 王俊懿 St. Paul Convent School 115337
BC 543 DU CHEUK FUNG 杜卓峯 香港浸信聯會小學 115338
BC 544 HO SING EROS 何昇 保良局陳守仁小學 115339
BC 545 HUI ZACHARRY 許可臻 英華小學 115340
BC 546 KONG LOK TO 江樂陶 馬頭涌官立小學 115341
BC 547 KWOK KWUN TING 郭冠廷 英華小學 115342
BC 548 LUI YUI SHING JEDIDIAH 呂睿承 九龍塘宣道小學 115343
BC 549 TSANG KIT HANG 曾傑恆 根德園幼稚園 115344
BC 550 WONG LUI HIN 黃磊軒 海壩街官立小學 115345
BC 551 WONG WANG HONG 王弘康 聖瑪加利男女中英文中小學 115351
BC 552 YIP CHUN HO 葉俊浩 Kentville kindergarten 115352
BC 553 LAW CHUN KIU 羅雋喬 浸信會呂明才小學 115353
BC 554 CHUNG WAI KWAN 鍾維鈞 浸信會呂明才小學 115354
BC 555 LEUNG SAMUEL 梁森 Ying Wa Primary School 115355
BC 556 WONG CHEUK YIN JERRY 黃卓言 浸信會呂明才小學 115356
BC 557 WONG CHING IN SAMUEL 黃靖然 英華小學 115357
BC 558 CHAN KING HANG 陳景珩 Alliance Primary School, Whampo 115358
BC 559 CHAN KWAN CHING RYAN 陳君正 拔萃男書院附屬小學 115359
BC 560 PAK HO YIU PETER 白皓堯 St.Paul College Primary School 115360
BC 561 TSOI CHING YAT 蔡正溢 丹山拿循道學校 115361
BC 562 WAN CHEUK YIN 尹焯彥 軒尼詩道官立上午小學 115362
BC 563 YIP CHUN SAM 葉峻琛 基慧(馬灣)小學 115363
BC 564 YUNG CHUN HIN 翁雋軒 拔萃男書院附屬小學 115364
BC 565 LEE LONG HEI 李朗熙 宣道會陳元喜小學 115365
BC 566 YAM TSZ HONG 任子康 拔萃男書院附屬小學 115366
BC 567 CHU PUI TAK 朱沛德 英華小學 115368
BC 568 CHUNG TING YAN 鍾定殷 英華小學 115369
BC 569 LAM HOK YIN 林學研 英華小學 115370
BC 570 LEUNG KA HEI 梁家僖 英華小學 115371
BC 571 MANHO CHUN KIT MARTIN 聞俊傑 油麻地天主教小學 115372
      
GA     
比賽組別 賽員編號 英文姓名 姓名 學校 電子控制咭編號
GA 201 TSE YEE CHING FARRAH 謝綺晴 Jockey Club TI College 115373
GA 202 LI LILI 李莉莉 孔聖堂中學 115374
GA 203 MAN WAN CHI NICOLLE 文蘊芝 St Paul's Co-Ed Primary School 115375
GA 204 NG TSZ CHING 吳芷晴 順德聯誼總會梁銶琚中學 115376
GA 205 LEUNG YA TING NOEL 梁雅婷 Diocesan Girls' School 115377
GA 206 CHAN YIN LAU 陳燕柳 匯基書院(大坑東) 115378
GA 207 CHU KA MAN 朱嘉雯 匯基書院(大坑東) 115379
GA 208 HUNG HAU YEE 洪巧儀 匯基書院(大坑東) 115380
GA 209 LEE YAN WAH 李欣樺 匯基書院(大坑東) 115381
GA 210 LI SUET YING 李雪瑩 匯基書院(大坑東) 115382
GA 211 CHAN CHI CHING 陳梓晴 香港真光中學小學部 115383
GA 212 WONG WING YU 黃詠如 Diocesan Girls' Junior School 115384
GA 213 MAN HEI YIN NATALIE 文熙賢 Sacred Heart Candssian School  115385
GA 214 YEUNG YU PO 楊愉堡 天主教南華中學 115386
GA 215 CHIN CHING HAN 陳靖 St. Paul's Co-educational College 115387
GA 216 LAW JOYCE CHUNG YAN 羅頌欣 St. Paul Convent School 115388
GA 217 TSE WAI KWAN 謝蔚筠 聖母玫瑰書院 115389
GA 218 AU SUET KI 區雪琦 港島民生書院 115390
GA 219 KAN HOI TUNG 簡凱彤 民生書院 115391
GA 220 WONG LOK YU 王濼瑜 聖公會馬鞍山主風小學 115392
      
      
GB     
比賽組別 賽員編號 英文姓名 姓名 學校 電子控制咭編號
GB 401 CHOY HIU TUNG 蔡曉彤 東華三院馬錦燦紀念小學 115393
GB 402 LIU KA WAI 廖家慧 Kei To Primary School (Kowloon City) 115394
GB 403 WONG YI SHAN 王以山 馬頭涌官立小學 115395
GB 404 CHAU HIU TUNG 周曉彤 樂華天主教小學 115396
GB 405 YING HAU YEE 應巧儀 Marymount Primary School 115397
GB 406 CHAN SIN YU 陳羨茹 九龍塘宣道小學 115398
GB 407 KO WING YU 高穎瑜  115399
GB 408 LEUNG NGA CHING 梁雅情 元朗元小小學 115400
GB 409 SIN PAK YU 冼柏如  115401
GB 410 YEUNG SUET SUM 楊雪深 寶血會嘉靈小學 115402
GB 411 WONG KAREN SZE KEI 黃思祺 馬頭涌官立小學 115403
GB 412 WONG LOK YIU 王洛瑤 聖公會嘉福榮真小學 115404
GB 413 AU HOI CHING  區凱晴 光明學校 115405
GB 414 CHEUNG HOI SHAN 張凱珊 油麻地天主教小學(海弘道) 115406
GB 415 HO WING KI 何穎祺  115407
GB 416 FUNG WAI CHING 馮蔚晴 香港真光中學小學部 116709
GB 417 HO TSZ CHING 何子晴 香港培道中學 116710
GB 418 LAM HIU KI 林曉琪 馬頭涌官立小學 116713
GB 419 LEE CHEUK LAM CHERLIN 利卓林 St.Paul Convent School, Primary Section 117390
GB 420 LEE WING YAN 李詠茵 馬頭涌官立小學 117392
GB 421 WONG JI CHING ALLY 黃祉程 Diocesan Girls' Junior School 120914
GB 422 YIU CHUNG YAN 姚頌恩 Evangel  College 120915
GB 423 CHAN HO YIN 陳可妍 St.Stephen College Preparation School 120918
GB 424 HO CHEUK YI 何綽怡 馬頭涌官立小學 120930
GB 425 LEUNG HEI TUNG 梁熙彤 Victoria Shanghai Academy 120931
GB 426 MAN TSZ KWAN RACHEL 文芷筠 Sacred Heart Candssian School  120932
GB 427 LAW LOK YIU 羅樂瑤 浸信會呂明才小學 120933
GB 428 CHIN CHING TUNG 陳靖彤 St. Paul Convent School 121267
GB 429 TSOI SZE YI CELINE 蔡思懿 Maryknoll Convent School 121269
GB 430 WAN KA YI 尹嘉薏 軒尼詩道官立上午小學 121270
GB 431 CHEUNG MAN HEI 張紋僖 馬頭涌官立小學(紅磡灣) 121271
GB 432 CHIK TSZ YAN RENE 戚紫焮 荔枝角天主教小學 121272
GB 433 LEUNG WING LAAM 梁穎嵐 聖羅撤學校 121273
GB 434 SO CHARLOTTE THEO DORA 蘇卓瑤 St.Paul Convent School 121280
      
GC     
比賽組別 賽員編號 英文姓名 姓名 學校 電子控制咭編號
GC 601 CHAN YUEN YI 陳宛兒 沙田官立小學 121281
GC 602 LAU TIN OI EVANGELINE 劉天愛 丹山拿循道學校 121282
GC 603 YUEN Ching Yee Cherri 袁靖兒 Holy Trinity Primary School 121284
GC 604 KON WYN 郭詠 Marymount Primary School 121287
GC 605 LEE LOK HAY HAZEL 李珞希 Raimondi School (Primary Section) 121290
GC 606 LO SHUM YU 羅琛茹 St. Stephane's Girl Primary School  121292
GC 607 YU ANGELA 余祉昕 丹山拿循道學校 121293
GC 608 CHAN CHIN YING 陳千縈 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 121294
GC 609 WONG CHO KIU 王楚喬 嘉諾撤聖家學校 121295
GC 610 CHOI SIN HANG 蔡善珩  121296
GC 611 FUNG WAI KI 馮蔚祈 香港真光中學小學部 121298
GC 612 LEE SUM WAI 李心蔚 國際基隆教優質音樂中學暨小學 121299
GC 613 CHAN TSZ TAO 陳祉陶 滬江小學 121300
GC 614 LAM EN XI TINA 林恩曦 NA 121301
GC 615 WAT CHEUK KIU JODY 屈卓翹 St. Paul Convent School 121302
GC 616 CHOI LOK NOVEL 蔡洛 聖公會蒙恩小學 121303
GC 617 DU CHEUK CHI 杜卓芝 香港浸信聯會小學 121304
GC 618 LEE YEE CHUN 李懿臻 浸信會呂明才小學 121305
GC 619 SO WAN LAM 蘇允淋 浸信會呂明才小學 121306
GC 620 WONG HOI CHING 黃海靖 胡素貞小學 121309
GC 621 YU SZE NGA 余詩雅 浸信會呂明才小學 121310
GC 622 YU WING SHUEN JESSICA 余穎璇 浸信會呂明才小學 121311
GC 623 YUEN RACHEL 袁樂呈 浸信會呂明才小學 121312
GC 624 TSOI KA YI CALI 蔡珈懿 Maryknoll Convent School 121313
GC 625 YAM ANNIS YUEN MAN 任沅蔓 般咸道官立小學 121314
GC 626 AU HANG YING 區杏瑩 北角衛理小學 121315
GC 627 LEUNG HO TUNG CARRIE 梁皓童 聖羅撤學校 121316
GC 628 LEUNG KING YIU 梁璟瑤 國際基隆教優質中學暨小學 121317
GC 629 WONG YUK ENID 黃郁 聖嘉勒小學 121318